Tập trung

Làm thế nào tôi lấy lại được khả năng tập trung của mình sau nhiều năm phân tâm?

Khả năng tập trung là một trong những kỹ năng quan trọng nhất mà chúng ta có thể phát triển. Không thể coi là bạn đang làm việc một cách có ý nghĩa dù cho bạn có làm cả ngày, nếu thời gian bạn

1
Mình có thể tư vấn gì cho bạn không?