Chưa được phân loại

Người hướng nội có nên làm lãnh đạo không?

Nhà lãnh đạo trong suy nghĩ của nhiều người thường mang một hình tượng như một diễn thuyết gia xuất sắc trước đám đông, vì vậy, chỉ có người hướng ngoại mới làm tốt trong vai trò lãnh đạo này. Tuy

1
Mình có thể tư vấn gì cho bạn không?